Logo
Tư vấn doanh nghiệp

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TỔNG THỂ

08/06/2023

Các nghiệp vụ chủ yếu bao gồm:

  • Tư vấn tổng thể tái cấu trúc doanh nghiệp (Phát triển nóng)
  • Tư vấn tổng thể cấu trúc vốn doanh nghiệp Start-up
  • Tư vấn tổng thể lộ trình IPO, M&A 
  • Tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp (Gọi vốn – Mua bán doanh nghiệp)
  • Tư vấn chiến lược tổng thể quản trị tài chính vận hành doanh nghiệp
  • Tư vấn tổng thể đóng gói Concept các  bộ phận vận hành

Mục tiêu cuối cùng của hoạt động tư vấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hệ thống quản lý được vận hành chuyên nghiệp, bài bản; giúp công ty nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng trưởng doanh thu và phát triển bền vững.

Chat Zalo

0982538379