Logo
Tư vấn doanh nghiệp

TƯ VẤN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - CẤU TRÚC VỐN

08/06/2023
•Thiết lập đăng ký doanh thu theo kỳ tại doanh nghiệp
•Thiết lập kế hoạch dòng tiền – Cashflow  theo tháng/ quý/ năm
•Thiết lập kế hoạch dòng tiền phân bổ các phòng ban theo tháng/ quý/ năm
•Rà soát thiết lập dòng tiền thực tế trong lịch sử hoạt động theo kỳ
•Thiết lập luật chơi; chia hũ dòng tiền theo giai đoạn
•Cấu trúc vốn tài chính theo sự thay đổi về chiến lược (Mô hình – Chiến lược mua bán – Cấu trúc dòng tiền và vốn cổ phần)
Chat Zalo

0982538379