Logo
Tư vấn doanh nghiệp

TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG

08/06/2023
• Thiết lập hệ thống KPIs nhân sự khối kinh doanh
• Thiết lập hệ thống KPIs nhân sự khối Hành chính nhân sự
• Thiết lập hệ thống KPIs nhân sự khối Tài chính - Kế toán
• Thiết lập hệ thống KPIs quản lý cấp trung
• Thiết lập hệ thống KPIs nhân sự khối vận hành
Chat Zalo

0982538379